Motociklų nuomos nuostatos ir sąlygos

Motociklai
Bikerent motociklų parkas skirstomas į grupes pagal tipą, variklio galią ir kubatūrą. Skirtingų grupių motociklų nuomos sąlygos gali skirtis.

Civilinės atsakomybės draudimas
Į nuomos kainą yra įtrauktas privalomasis civilinės atsakomybės draudimas kompensuojantis žalą trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui. Jis galioja ES šalyse.

Nuomos kaina
Viena nuomos diena, 24 valandų laikotarpis, skaičiuojama nuo motociklo pasiėmimo iš nuomos punkto. Minimali nuomos kaina yra vienos dienos nuomos kaina plius nuvažiuotų kilometrų skaičius, jei toks mokestis taikomas. Nuomininkui taikomas nuomos mokestis už kiekvieną papildomą nuomos dieną, nuomos valandą ir / arba valandos dalį kuria Nuomininkas naudojasi Motociklu iki tol, kol Motociklas grąžinamas. Nuvažiuotų kilometrų mokestis, jei toks taikomas, yra skaičiuojamas pagal Motociklo spidometro parodymus. Motociklą gražinus anksčiau, nuomos mokestis negrąžinamas. Vėluojant motociklą grąžinti daugiau nei 1 valandą nuomos sutartis automatiškai tęsiama ir yra skaičiuojamas standartinis nuomos mokestis už kiekvieną pradelstą grąžinti motociklą dieną.

Kuras
Jūsų patogumui visi motociklai išnuomojami su pilnai užpildytais kuro bakais. Jei motociklą grąžinsite nepilnu kuro baku, bus taikomas papildomas kuro papildymo mokestis 2,5 EUR už litrą kuro.

Atsiskaitymo už paslaugas būdai
Nuomininkas privalo pateikti nuomininko vardu išduotą ir galiojančia kreditinę kortelę motociklo pasiėmimo metu.

Nuomos laikotarpiu kredito kortelėje rezervuojamas depozitas visam nuomos laikotarpiui. Depozito suma priklauso nuo kitų nuomos sąlygų.

Depozitas grynais arba debetine kortele nėra priimamas. Atskiru sutarimu neturint kredito kortelės, depozitas gali būti paliekamas iš anksto banko pavedimu.

Už nuomą galima atsiskaityti kreditinėmis arba debetinėmis kortelėmis.

Vairuotojo amžius
Vairuotojas turi būti ne jaunesnis kaip 19 metų.
Vairuotojams iki 25 metų amžiaus arba, jei jų vairavimo stažas mažesnis nei 2 metai, gali būti taikomi motociklų galios ir variklio darbinio tūrio apribojimai.

Vairuotojo pažymėjimas
Vairuotojas nuomos metu turi pateikti galiojanti vairuotojo pažymėjimą su nuotrauka, bei tapatybės kortelę arba pasą. Vairuotojo pažymėjimas, tinkamas nuomojamai transporto priemonei vairuoti, turi galioti bent 1 metus, taip pat atitikti LR valstybės keliamus vairuotojo pažymėjimo reikalavimus.

Jei vairuotojo pažymėjimas išduotas šalies, kuris nenaudoja romėniškos abėcėlės, kartu su nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu reikia pateikti ir tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

Papildomas vairuotojas
Galimybė nuomojamą motociklą vairuoti kitiems vairuotojams papildomai kainuoja 7,00 EUR / parai vienam vairuotojui (maksimaliai 70 EUR už visą nuomos laikotarpį).
Papildoma įranga motociklams
Papildomos įrangos (navigacijos, kelioninių krepšių ir kt.) kaina priklauso nuo kitų nuomos sąlygų.

Papildomi mokesčiai
Jei nuomos metu su motociklu padaromas KET pažeidimas, Bikerent taiko papildomą administravimo mokestį už vairuotojo duomenų perdavimą šalies policijai – 35,00 EUR. Nuomos metu vairuotojas yra atsakingas už KET laikymąsi, Bikerent policijai perduoda visą informaciją apie motociklo vairuotoją.

Motociklo grąžinimui nuo 19:00 val. iki 23:00 val. ir nuo 8:00 iki 10:00 taikomas papildomas vėlyvo pasitikimo mokestis 25,00 EUR.
Motociklo grąžinimui nuo 23:01 val. iki 08:00 val. taikomas papildomas vėlyvo pasitikimo mokestis 40,00 EUR.
Jei pageidaujamas rezervacijos laikas vėlesnis nei 18:00, būtina iš anksto suderinti su Bikerent.

Motociklo registracijos dokumentus, techninį pasą, draudimo polisą privaloma grąžinti kartu su motociklu sutartyje nurodytu laiku ir vietoje. Bauda už negrąžintus dokumentus 200 EUR . Kitu atveju Jūs turite galimybę dokumentus išsiųsti per siuntinių tarnyba. Tuo atveju Jūsų nuomos laikas tęsiamas iki tos dienos kol Bikerent atgauna motociklo dokumentus.

Vienos krypties nuoma
Nuomojamą motociklą galima grąžinti tik toje pačioje vietoje, kur buvo išnuomotas.

Vairavimo apribojimai
Su nuomojamu motociklu be jokių apribojimų galite vykti į visas Baltijos šalis bei Lenkiją, dėl keliavimo į kitas EU valstybes reikalingas atskiras Bikerent atstovų patvirtinimas.
Su nuomojamu motociklu draudžiama vykti į Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą.
Nuomojamuose motocikluose gali būti įdiegta padėties nustatymo įranga.

Motociklo gedimai
Nors Bikerent imasi visų prideramų atsargumo priemonių ir stengiasi, kad nuomojamos transporto priemonės būtų be mechaninių pažeidimų ir defektų, tačiau neatsako už motociklo nuomos metu atsiradusius naujus gedimus, ar dėl to patirtus nuostolius. Atsiradus transporto priemonės gedimui ar defektui, esant Lietuvos teritorijoje, nuomininkas privalo kreiptis į Bikerent ofisą. Esant už Lietuvos teritorijos ribų, nuomininkas atsakingas už motociklo pargabenimą į Lietuvą.

Draudimas
Bikerent nuomojami Motociklai apdrausti Civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kuris įtrauktas į nuomos kainą.
Mototociklų kasko draudimo paslauga šiuo metu nėra galima.

Nuomininko atsakomybė
Praradimas arba motociklo sugadinimas: Nuomininkas yra pilnai atsakingas už bet kokį nuomojamo motociklo sugadinimą arba praradimą net jei praradimas ar apgadinimas atsirado dėl trečiųjų asmenų veiklos ar nežinomų priežasčių, vagystės, ugnies, krušos, užliejimo, susidūrimo, vandalizmo ar kitų priežasčių. Ši atsakomybė neviršys motociklo vertės pridedant:
1. Motociklo transportavimo ir saugojimo kaštus;
2. Negautas pajamas;
3. Vertės sumažėjimą, nepriklausomai nuo to ar motociklas suremontuotas ar ne;
4. Visus nuomos mokesčius iki pranešimo apie įvykį dienos, jei motociklas negrąžinamas, arba iki grąžinimo dienos imant vėliausią datą.
5. Bet kokias papildomas Bikerent patirtas išlaidas atsiradusias dėl motociklo apgadinimo ar praradimo;
6. Protingus administravimo kaštus.

Nuomininkas ir bet kuris kitas įgaliotas motociklo vairuotojas privalo padaryti viską, kad apgintų Nuomotojo ir nuomotojo draudimo bendrovės interesus eismo įvykio nuomos laikotarpio metu:
• Sužinoti eismo įvykyje dalyvavusių asmenų ir liudininkų pavardes, adresus ir jų telefono numerius, draudimo kompanijos pavadinimą ir poliso numerį, transporto priemonių kurios dalyvavo įvykyje markę, modelį ir valstybinius numerius;
• Eismo įvykio vietoje neprisiimti nei kaltės, nei atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu;
• Nepalikti motociklo be priežiūros, nepasirūpinus jo saugumu;
• Nedelsiant pranešti policijai apie eismo įvykį ir nepalikti įvykio vietos, negavus policijos leidimo ir pažymos;
• Raštu per 24 h pranešti Bikerent apie atsitikusį eismo įvykį;

Išsinuomotu motociklu draudžiama
• Motociklą perduoti vairuoti asmenims neturintiems sutartyje numatyto Papildomo vairuotojo statuso;
• Ką nors vilkti, verstis keleivių ar krovinių pervežimu, dalyvauti varžybose
• Verstis keleivių pervežimu;
• Pervežti prekes, pažeidžiant muitinės taisykles ar kitu nelegaliu būdu;
• Vairuoti ar leisti vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, vaistų;
• Dalyvauti motociklų lenktynėse ar ruoštis joms;
• Laikyti vairavimo egzaminą ar ruoštis jam;
• Važiuoti ne keliais arba netinkamose motociklui važiuoti vietose.

Pagal nuomos sutartyje nurodytose bendrosiose sąlygose, nuomininkas atsako už motociklui padaryta žalą;

Motorcycle rental terms and conditions

Motorcycles
Bikerent motorcycles are divided into several categories based on type, power and engine displacement. Rental conditions for different bike categories might vary.

Third Party Cover (TPC)
By law, this is compulsory and is included in your rental price, covering the driver or additional driver’s legal liability for bodily injury or property damage to others.
Also known as: Third Party Insurance, Motor Liability Insurance or Legal Liability Insurance. The insurance is valid on the territory of EU.

Rental rates
Daily Rental rates are based on a 24 hour „rental day“ starting at the time of rental. The minimum charge is one day, plus mileage, if applicable. The renter will be charged for each hour and/or any part of an hour in excess of a rental day the renter keeps the Motorcycle, until the Motorcycle is returned, up to the applicable daily rate. Mileage charges, if applicable, will be the number of miles driven as determined by the odometer readings at the beginning and end of the rental. Late returns beyond 60 minute grace period may be subject to extra day charges, in addition to any other rental charges. If the renter fails to comply with the conditions applicable to the rate, including any geographic driving restrictions, a mileage charge, surcharge or other rates may apply.

Fuel
For your convenience your motorcycle will be supplied with a full tank of fuel. If You choose to return motorcycle with less than full tank, You will be charged 2,5 EUR per liter.

Payment conditions
The renter must present their Credit Card at the time of picking up the motorcycle.

A deposit for rental will be reserved on Your credit card for the rental period. Deposit amount varies depending on other rental conditions.

Deposit in cash or Debit Cards is not accepted.

Rental payment can be made by Credit or Debit card.

Drivers age
Driver must be 19 years or older.
Motorcycle power and engine displacement restrictions can be applied for all drivers younger than 25 years or holding a driver’s license for less than 2 years.

Driving Licence
Drivers must present a full valid driving license with a photo suitable for driving rental motorcycle which they have held for a minimum of one year. The driver’s license must meet the requirements Lithuanian Republic. Also personal ID card or a passport is required.

If the driver’s license is issued using any other letters than Latin, the International driver’s license must be supplied along with National driver’s license.

Additional drivers
Additional drivers can be added when picking up the motorcycle for EUR 7,00 EUR per driver per day. (Maximal charge 70,00 EUR per rental duration)

Additional equipment
Additional equipment (navigation systems, travel bags etc.) can be provided. Price depending on other rental conditions.

Additional charges
Renters are responsible for payment of any speeding, parking or other traffic related fines in addition to a fine administration fee of 35,00 EUR. In event of any traffic violation driver’s details will be provided to police.

Late return charge 18:00 till 23:00 is 25,00 EUR, 23:00 till 08:00 is 40,00 EUR.

Motorcycle documents must be returned together with motorcycle. 200 EUR will be charged when Renter fails to do so. Alternatively standard rental price can be charged per each day until documents are returned.

One way rentals
One way rentals are not available at the moment.

Restrictions
Rented motorcycle can be driven into all Baltic countries and Poland without restriction. For driving to other EU countries You must get Bikerent permission in advance.
It is strictly forbidden to drive rented motorcycle into Belarus, Russian federation or Ukraine.
Rented motorcycles may have location system installed.

Breakdown
Bikerent is taking all effort to ensure that all motorcycles are in perfect technical condition. However we can not accept liability for any defects or related costs that might occur during rental. In case of any problem please contact Bikerent immediately. It defect occurs outside Lithuanian territory it is renters responsibility to transport motorcycle back to Lithuania.

Insurance
Third Party Cover (TPC) by law is compulsory and is included in your rental price.
Other kinds of cover are not available at the moment.

Renters Liability
Loss or Damage to the motorcycle: The renter and any additional drivers are absolutely liable for any loss or damage to the rental motorcycle, even if someone else caused it or the cause is unknown, whether due to theft, fire, hail, flood, collision, vandalism, or any other cause, subject to limitations imposed by the law where the Motorcycle is rented. This liability will not exceed the full value of the Motorcycle, plus:
1. Actual towing and storage charges;
2. Loss of use;
3. Diminution in value, regardless of whether the Motorcycle is repaired or not;
4. All rental charges through the date you report the incident if not returnable or the return date, whichever is later;
5. Any out-of-pocket expenses incurred by us as a result of the loss or damage to the Motorcycle;
6. A reasonable administrative fee.

The motorcycle may not be used:
By other than an Authorized Driver;
To tow anything, carry persons or property for hire, in a race, test, contest, or for training activity;
For any illegal purposes, or in the commission of a crime;
While under the influence of alcohol or drugs;
To intentionally cause damage, or engage in willful, wanton or reckless misconduct;
If it was obtained by fraud or misrepresentation.
For purposes of the Rental Agreement, willful, wanton or reckless misconduct includes, but is not limited to: (i) the unauthorized use of the Motorcycle on other than regularly maintained hard surface roadways, private driveways or parking lots, which unauthorized use directly results in damage or loss to the Motorcycle; (ii) use of unauthorized equipment on or in the Motorcycle; (iii) aiding in the theft of the Motorcycle or failing to safeguard the keys and the Motorcycle and it is stolen or vandalized; (iv) returning the Motorcycle to a closed location and the Motorcycle is lost or damaged; (v) carrying passengers in excess of the number of seats; (vi) a citation for a serious traffic violation as defined under state law; (vii) failure to use helmets.
Any prohibited use of the motorcycle is a material breach of the rental agreement makes you responsible for all loss of or damage to the Motorcycle, third party claims, fines, penalties, attorney fees and costs.
We make no express or implied warranties of merchantability or fitness of the Motorcycle for any particular purpose. We shall not be liable to you for any indirect, special or consequential damages related directly or indirectly to any breach by us of this agreement, including any malfunction or fitness of the Motorcycle itself.