Motociklų nuomos nuostatos ir sąlygos

Motociklai
Bikerent motociklų parkas skirstomas į grupes pagal tipą, variklio galią ir kubatūrą. Skirtingų grupių motociklų nuomos sąlygos gali skirtis.

Civilinės atsakomybės draudimas
Į nuomos kainą yra įtrauktas privalomasis civilinės atsakomybės draudimas kompensuojantis žalą trečiųjų asmenų sveikatai ir turtui. Jis galioja ES šalyse.

Nuomos kaina
Viena nuomos diena, 24 valandų laikotarpis, skaičiuojama nuo motociklo pasiėmimo iš nuomos punkto. Minimali nuomos kaina yra vienos dienos nuomos kaina plius nuvažiuotų kilometrų skaičius, jei toks mokestis taikomas. Nuomininkui taikomas nuomos mokestis už kiekvieną papildomą nuomos dieną, nuomos valandą ir / arba valandos dalį kuria Nuomininkas naudojasi Motociklu iki tol, kol Motociklas grąžinamas. Nuvažiuotų kilometrų mokestis, jei toks taikomas, yra skaičiuojamas pagal Motociklo spidometro parodymus. Motociklą gražinus anksčiau, nuomos mokestis negrąžinamas. Vėluojant motociklą grąžinti daugiau nei 1 valandą nuomos sutartis automatiškai tęsiama ir yra skaičiuojamas standartinis nuomos mokestis už kiekvieną pradelstą grąžinti motociklą dieną.

Kuras
Jūsų patogumui visi motociklai išnuomojami su pilnai užpildytais kuro bakais. Jei motociklą grąžinsite nepilnu kuro baku, bus taikomas papildomas kuro papildymo mokestis 2,5 EUR už litrą kuro.

Atsiskaitymo už paslaugas būdai
Nuomininkas privalo pateikti nuomininko vardu išduotą ir galiojančia kreditinę kortelę motociklo pasiėmimo metu.

Nuomos laikotarpiu kredito kortelėje rezervuojamas depozitas visam nuomos laikotarpiui. Depozito suma priklauso nuo kitų nuomos sąlygų.

Depozitas grynais arba debetine kortele nėra priimamas. Atskiru sutarimu neturint kredito kortelės, depozitas gali būti paliekamas iš anksto banko pavedimu.

Už nuomą galima atsiskaityti kreditinėmis arba debetinėmis kortelėmis.

Vairuotojo amžius
Vairuotojas turi būti ne jaunesnis kaip 19 metų.
Vairuotojams iki 25 metų amžiaus arba, jei jų vairavimo stažas mažesnis nei 2 metai, gali būti taikomi motociklų galios ir variklio darbinio tūrio apribojimai.

Vairuotojo pažymėjimas
Vairuotojas nuomos metu turi pateikti galiojanti vairuotojo pažymėjimą su nuotrauka, bei tapatybės kortelę arba pasą. Vairuotojo pažymėjimas, tinkamas nuomojamai transporto priemonei vairuoti, turi galioti bent 1 metus, taip pat atitikti LR valstybės keliamus vairuotojo pažymėjimo reikalavimus.

Jei vairuotojo pažymėjimas išduotas šalies, kuris nenaudoja romėniškos abėcėlės, kartu su nacionaliniu vairuotojo pažymėjimu reikia pateikti ir tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.

Papildomas vairuotojas
Galimybė nuomojamą motociklą vairuoti kitiems vairuotojams papildomai kainuoja 7,00 EUR / parai vienam vairuotojui (maksimaliai 70 EUR už visą nuomos laikotarpį).
Papildoma įranga motociklams
Papildomos įrangos (navigacijos, kelioninių krepšių ir kt.) kaina priklauso nuo kitų nuomos sąlygų.

Papildomi mokesčiai
Jei nuomos metu su motociklu padaromas KET pažeidimas, Bikerent taiko papildomą administravimo mokestį už vairuotojo duomenų perdavimą šalies policijai – 35,00 EUR. Nuomos metu vairuotojas yra atsakingas už KET laikymąsi, Bikerent policijai perduoda visą informaciją apie motociklo vairuotoją.

Motociklo grąžinimui nuo 19:00 val. iki 23:00 val. ir nuo 8:00 iki 10:00 taikomas papildomas vėlyvo pasitikimo mokestis 25,00 EUR.
Motociklo grąžinimui nuo 23:01 val. iki 08:00 val. taikomas papildomas vėlyvo pasitikimo mokestis 40,00 EUR.
Jei pageidaujamas rezervacijos laikas vėlesnis nei 18:00, būtina iš anksto suderinti su Bikerent.

Motociklo registracijos dokumentus, techninį pasą, draudimo polisą privaloma grąžinti kartu su motociklu sutartyje nurodytu laiku ir vietoje. Bauda už negrąžintus dokumentus 200 EUR . Kitu atveju Jūs turite galimybę dokumentus išsiųsti per siuntinių tarnyba. Tuo atveju Jūsų nuomos laikas tęsiamas iki tos dienos kol Bikerent atgauna motociklo dokumentus.

Vienos krypties nuoma
Nuomojamą motociklą galima grąžinti tik toje pačioje vietoje, kur buvo išnuomotas.

Vairavimo apribojimai
Su nuomojamu motociklu be jokių apribojimų galite vykti į visas Baltijos šalis bei Lenkiją, dėl keliavimo į kitas EU valstybes reikalingas atskiras Bikerent atstovų patvirtinimas.
Su nuomojamu motociklu draudžiama vykti į Rusiją, Baltarusiją ir Ukrainą.
Nuomojamuose motocikluose gali būti įdiegta padėties nustatymo įranga.

Motociklo gedimai
Nors Bikerent imasi visų prideramų atsargumo priemonių ir stengiasi, kad nuomojamos transporto priemonės būtų be mechaninių pažeidimų ir defektų, tačiau neatsako už motociklo nuomos metu atsiradusius naujus gedimus, ar dėl to patirtus nuostolius. Atsiradus transporto priemonės gedimui ar defektui, esant Lietuvos teritorijoje, nuomininkas privalo kreiptis į Bikerent ofisą. Esant už Lietuvos teritorijos ribų, nuomininkas atsakingas už motociklo pargabenimą į Lietuvą.

Draudimas
Bikerent nuomojami Motociklai apdrausti Civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, kuris įtrauktas į nuomos kainą.
Mototociklų kasko draudimo paslauga šiuo metu nėra galima.

Nuomininko atsakomybė
Praradimas arba motociklo sugadinimas: Nuomininkas yra pilnai atsakingas už bet kokį nuomojamo motociklo sugadinimą arba praradimą net jei praradimas ar apgadinimas atsirado dėl trečiųjų asmenų veiklos ar nežinomų priežasčių, vagystės, ugnies, krušos, užliejimo, susidūrimo, vandalizmo ar kitų priežasčių. Ši atsakomybė neviršys motociklo vertės pridedant:
1. Motociklo transportavimo ir saugojimo kaštus;
2. Negautas pajamas;
3. Vertės sumažėjimą, nepriklausomai nuo to ar motociklas suremontuotas ar ne;
4. Visus nuomos mokesčius iki pranešimo apie įvykį dienos, jei motociklas negrąžinamas, arba iki grąžinimo dienos imant vėliausią datą.
5. Bet kokias papildomas Bikerent patirtas išlaidas atsiradusias dėl motociklo apgadinimo ar praradimo;
6. Protingus administravimo kaštus.

Nuomininkas ir bet kuris kitas įgaliotas motociklo vairuotojas privalo padaryti viską, kad apgintų Nuomotojo ir nuomotojo draudimo bendrovės interesus eismo įvykio nuomos laikotarpio metu:
• Sužinoti eismo įvykyje dalyvavusių asmenų ir liudininkų pavardes, adresus ir jų telefono numerius, draudimo kompanijos pavadinimą ir poliso numerį, transporto priemonių kurios dalyvavo įvykyje markę, modelį ir valstybinius numerius;
• Eismo įvykio vietoje neprisiimti nei kaltės, nei atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu;
• Nepalikti motociklo be priežiūros, nepasirūpinus jo saugumu;
• Nedelsiant pranešti policijai apie eismo įvykį ir nepalikti įvykio vietos, negavus policijos leidimo ir pažymos;
• Raštu per 24 h pranešti Bikerent apie atsitikusį eismo įvykį;

Išsinuomotu motociklu draudžiama
• Motociklą perduoti vairuoti asmenims neturintiems sutartyje numatyto Papildomo vairuotojo statuso;
• Ką nors vilkti, verstis keleivių ar krovinių pervežimu, dalyvauti varžybose
• Verstis keleivių pervežimu;
• Pervežti prekes, pažeidžiant muitinės taisykles ar kitu nelegaliu būdu;
• Vairuoti ar leisti vairuoti asmeniui, apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, vaistų;
• Dalyvauti motociklų lenktynėse ar ruoštis joms;
• Laikyti vairavimo egzaminą ar ruoštis jam;
• Važiuoti ne keliais arba netinkamose motociklui važiuoti vietose.

Pagal nuomos sutartyje nurodytose bendrosiose sąlygose, nuomininkas atsako už motociklui padaryta žalą.